Skov for alle pengene

Nordic Harvest er en af verdens største vertikale farme og ligger ved Grønttorvet tæt på København. På 14 etager dyrker vi smagfulde og nærende salater og krydderurter i vand. Bæredygtigt og fri for sprøjtemidler. Til gavn for dig og naturen.
Foto af salat, der spirer op i et vertikalt landbrug

Den skov der engang var

Nordic Reforestation opkøber landbrugsarealer og genetablerer den skov, der var engang. Vi gør det ud fra tre grundprincipper: at mindske CO2 ved at plante ny skov, at øge biodiversiteten ved at plante urørt skov og at beskytte vores drikkevand ved at plante skov omkring grundvandsboringer. Sidst, men ikke mindst, ser vi fremad mod et varmere klima, så vi sørger for at plante træer, der både har stort CO2-optag og samtidig vil trives i et varmere Danmark.

Sådan gør vi

Rent drikkevand
Vi opkøber såkaldte boringsnære beskyttelsesområder. Det er områder, der ligger rundt om drikkevandsboringer, og hvor landmanden i dag får en permanent kompensation for at sprøjte mindre, så vi får færre sprøjtegifte i vores grundvand. Vi synes, det er langt bedre at plante skov i disse områder, da landmandens udnytte alligevel er lavere, og skoven samtidig er med til at fjerne CO2 og er en langt bedre sikring af vores drikkevand.
Lavt hængende frugter
De fleste kommuner har udlagt områder med ønsker om skov for at leve op til marginaljordloven fra 1989. Men det er langt fra alle områderne, hvor skovrejsningsinitiativer er blevet iværksat, fordi der mangler initiativ og budget. Der ligger altså mange hektar jord, som allerede er udpeget til fremtidig skov og venter. Derudover kigger vi efter landbrugsjord, der står foran generationsskifte, da der ofte her vil være både ønske og mulighed for at konvertere tidligere landbrugsarealer til skov. Det er den slags lavthængende frugter, vi plukker, så vi kan komme hurtigt i gang.
To typer skov
Vi planter to typer nye skove: Den urørte skov, der sikrer biodiversiteten og er ren genskabt natur. Den urørte skov får lov til at stå som den er – her er ingen skovdrift eller -rydning. Naturen får lov at passe sig selv, og arterne får frit spil. Men vi planter også brugsskov, der er mere ensartet, men som til gengæld vokser hurtigere og er mere effektiv til at binde CO2, så længe vi bruger træet til f.eks. byggematerialer eller møbler.
Flere slags træer
Vi udvælger cirka 30 forskellige træer, der danner grundlaget for vores skove. En del af dem vil være kendinge som bøg, eg, ask og birk. Men vi vil også genindføre fyrretræer fra middelhavsområdet, der engang voksede i danske skove. Disse træer vil blive en naturlig udskiftning i det varmere klima, der for eksempel er ved at udrydde rødgran herhjemme. Sidst, men ikke mindst, vil vi indføre ekstremt CO2-effektive træer som giant sequoia.
Hvem er menneskene bag visionen
Nordic Reforestation er en selvejende fond, der er startet af Nordic Harvest – verdens største vertikale farm i Taastrup. Nordic Harvest arbejder for en bæredygtigt fødevareproduktion, blandt andet ved at frigøre landbrugsjord, så vi kan få skovene tilbage.