Nordic Reforestation vi vil genskabe  de danske skove

En kort introduktion til Nordic Reforestation, hvad, hvor, hvordan. Mindre abstrakt.

Nordic Reforestation er en ny fond i Danmark, der vil opkøbe landbrugsjord og genskabe den skov, der engang stod der.

Gennem etablering af nye skovområder arbejder vi for øget CO2-reducering og biodiversitet samt beskyttelse af vores drikkevand.

En kort introduktion til NH, hvad, hvor, hvordan. Mindre abstrakt.

Itatem haritatem quatius, suntotatum la experspedi optaque pos sit ea aut volo vit inventi aturessiti nieniss erciissitium ut eatiissint fuga. Tota quas quiae volum vollese quuntis veliquisqui offic to il et et occulpa ritium amusdandi aliquodite nestium labores volores provit, nim dolo quat excesti acit.


De danske skoves tilstand

CO2 til ilt
Skovene fungerer både som jordens lunger, der via fotosyntesen bytter CO2 til ilt, og giver liv til tusindvis af plante- og dyrearter.
Oprindeligt
Danmark var oprindeligt et skovdækket landskab, og derfor er størstedelen af Danmarks flora og fauna tilpasset et liv i skoven.
Ressourcer
I dag er kun 12,9 % af landet dækket af skov, hvoraf kun en lille del er urørt skov. Det betyder, at størstedelen af vores skove bærer præg af moderne træproduktion: De er mere ensartede og med langt færre forskelligartede levesteder for dyr og planter.
Skovareal
I 1989 blev det  besluttet at fordoble det danske skovareal til 25 % over de følgende 100 år. Et mål der krævede i gennemsnit  4–5.000 hektar jord med ny skov hvert år.

Der blev kun plantet omkring 1.500 hektar om året siden 1989.

Nordic Reforestation vil gøre skovrejsning til et folkeprojekt og ikke bare en CO2-donation

Se hvordan dygtige madbloggere og kokke bruger vores salater og krydderurter i disse nemme og lækre opskrifter.
Luftfoto af vindmølle

En kort beskrivelse af visionen og drivkraften bag projektet. Ansvaret for skovene.

Nordic Reforestation opkøber landbrugsarealer og genetablerer skov. Vi gør det ud fra tre grundprincipper: at mindske CO2 ved at plante ny skov, at øge biodiversiteten ved at plante urørt skov og at beskytte vores drikkevand ved at plante skov omkring grundvandsboringer. Sidst, men ikke mindst, ser vi fremad mod et varmere klima, så vi sørger for at plante træer, der både har stort CO2-optag og samtidig vil trives i et varmere Danmark.